آفتوبه
سر خلا باسن لخت
Wednesday, February 17, 2010
بازم یه اسبابکشی اجباریِ دیگه به دلیل فیلترینگ... حالا اگه یه روزی دیدی فیلتره و من تریپ حاضر رو انجام ندادم، خودت با یه o اضافه امتحان کن یحتمل جواب بگیری...